×

עגלת קניות

+972-524550159
TEVENSTUDIO@GMAIL.COM

Teven studio is a products design studio. Founded by Shay Mesika,
industrial designer, Holon institute of technology graduate.

I believe: "product is an ancounter between material and soul,
when the soul determinates the shape of the material".

מדיניות פרטיות:

מאחר ובעל האתר "תבן סטודיו", שי מסיקה, מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט "תבן סטודיו" (להלן "האתר"), בחר בעל האתר לפרסם את המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתר ומתחייב כלפי המבקר/משתמש/לקוח וכיו"ב לקיים מדיניות זו.

שימוש במידע:

השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וזו על מנת לקשר בין המבקר/משתמש/לקוח וכיו"ב לבין המוצרים שהאתר. השימוש במידע זה יאסף לצרכים סטטיסטיים שאין בהם זיהוי אישי. בעל האתר לא יעביר את המידע לצד שלישי, למעט המטרה העיקרית שהיא קישור בין המבקר/משתמש/לקוח וכיו"ב לבין המוצרים באתר. במקרים של ביצוע פעולות באתר בניגוד לדין, או אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר/משתמש/לקוח וכיו"ב לבין בעל האתר שמחייבת חשיפת פרטים, יש רשות מלאה לבעל האתר למסור את פרטיך. במקרה של מכירת האתר והמותג "תבן סטודיו" לגוף אחר, או התמזגות עם גוף אחר או התמזגות פעילות עם גוף אחר, יש רשות לבעל האתר להעביר את הפרטים והנתונים אך ורק בתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בנ"ל. רשאי בעל האתר להעביר מידע סטטיסטי שאין בו זיהוי אישי על פעילות המשתמשים באתר.

עוגיות:

לצורך תפעול תקין של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים נעשה שימוש בעוגיות. אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות:

במקרה בו יעשו שינויים מהותיים במדיניות זו והוראותיה כלפי השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר.

כל הזכויות שמורות לשי מסיקה – תבן סטודיו. יש לעיין בתנאי השימוש, מדיניות החזרת מוצרים ומדיניות משלוחים.

מדיניות החזרת מוצרים –

תודה על שרכשת מוצרים מהאתר של תבן סטודיו. אם מסיבה כלשהי אינך מרוצה מהרכישה תוכל להחזיר את המוצר כל עוד הוא אינו מנוצל ו/משומש, לא נגרם לו נזק והוא נמצא באריזתו המקורית. החזר המוצר יעשה תוך 14 ימי עסקים ממסירתו. החזר המוצר ב-14 ימי העסקים יהיה בעבור החזר כספי או החלפה למוצר אחר. עלות המשלוח אינה ניתנת להחזרה. לכל מקרה של החזרת מוצר יש ליצור קשר במייל TevenStudio@gmail.com בציון מספר ההזמנה, שם המוצר וסיבת ההחזרה ואצור קשר מיד. ניתן גם בטלפון 052-4550-159. ההחזר שלך יועבר בתוך 14 ימים לאחר שאקבל את הפריט המוחזר, בהתאם להנחיות המסופקות על-ידי חברות כרטיסי האשראי. ההחזר יהיה בתנאים שבהם העסקה המקורית בוצעה (אם שולמה בתשלומים – ההחזר גם כן יהיה בתשלומים).

לבירור ויצירת קשר  –
TevenStudio@gmail.com
או בטלפון – 052-4550-159.
שי מסיקה, תבן סטודיו.

מדיניות משלוחים –

איסוף עצמי ללא עלות מרחוב תאשור 1, קרית השרון, נתניה.
דואר אקספרס – 1 עד 3 ימי עסקים – 45 ש"ח.
דואר רשום – 5 עד 8 ימי עסקים – 15 ש"ח.
בוקס איט – 5 עד 8 ימי עסקים – 20 ש"ח.

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "תבן סטודיו". אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי שימוש אלו ולא תהא למבקר/למשתמש/לקוח או למי מטעמו או בשמו שום סוג של עילה לתביעה כנגד מפעיל האתר.

1. תוכן האתר ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים.

2. "תבן סטודיו" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדית וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת. למשתמש/למבקר/ללקוח וכיו"ב לא יהיו כל טענות כלפי "תבן סטודיו" בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.

3. "תבן סטודיו" רשאי לשנות בכל עת שיחפוץ את פעילות האתר, לשנות את מבנהו, את מראהו, את זמינותו, את תכניו, לסגור את האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת.

4. באתר מיושם שירות reCAPTCHA v3 של Google. השימוש ב- reCAPTCHA v3 כפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של Google.

5. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים המובילים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"). כל קישור אלקטרוני ומצביע אינו יכול להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, לא במישרין ולא בעקיפין, ואינם נמנים בשום צורה ואופן עם נגזרות האתר. אין האתר אחראי לתכנים, לנתונים, לאלמנטים גרפיים, לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים המקורות האחרים ואין לאתר שום אחריות לכל תוצאה שתגרם משימוש במקורות אלו או בהסתמכות עליהם.

6. המבקר/משתמש/לקוח וכיו"ב פוטר את "תבן סטודיו" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7. "תבן סטודיו" אינו אחראי לנזק מכל סוג שהוא (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם למבקר/למשתמש/ללקוח וכיו"ב כתוצאה משירות שקיבל או מרכישה שביצע או מנותני שירותי המשלוחים.

8. הקניין הרוחני באתר "תבן סטודיו", בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של שי מסיקה, הבעלים של "תבן סטודיו" או של צדדים שלישיים ששי מסיקה קיבל מהם רישיון שימוש כדין.

9. במילוי הפרטים בטפסי האתר ולחיצה על כפתור השליחה מאשר הלקוח כי קרא את תנאי השימוש ומוסר את פרטיו ביודעין ל"תבן סטודיו" ומסכים הסכמה מפורשת להעביר את פרטיו לנותני השירות שיספקו לו את המוצר, בכללם חברות שירותי המשלוחים ודואר ישראל.

10. לתקנון זה מצטרפת מדיניות הפרטיות. שימוש באתר זה מהווה הסכמה גם למדיניות הפרטיות.